HYDROIZOLACJE I RENOWACJE Obiektów budowlanych

 • BASEN

 • KOMORA WODOCIĄGOWA ŁÓDŹ

 • STUDZIENKA - LEGNICA

 • 1
 • 2
 • 3

ZAPRAWA REBET®

Idealne rozwiązanie do osuszania zawilgoconych obiektów budowlanych, naprawy skorodowanych, betonów i murów, izolacji przed większością cieczy technicznych od wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Mineralna zaprawa renowacyjno-naprawcza REBET® dzięki swoim unikalnym właściwościom, ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno w nowobudowanych, jak i funkcjonujących obiektach budowlanych. Sprawdza się znakomicie przy pracach naprawczych betonów oraz konstrukcji budowlanych bez względu na rodzaj środowiska w jakim funkcjonują.

REBET® to materiał na bazie cementu o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych (np. stara cegła). Odtwarza właściwości wytrzymałościowe betonu, przenika strukturę betonu hamując procesy korozji i podnosi wytrzymałość konstrukcji na działanie agresywnych związków chemicznych. Stosowany jest jako warstwa ochronna, dodatek do mieszanek betonowych lub jako zaprawa ochronno-naprawcza. Przeznaczony do stosowania w obiektach nowych i zabytkowych.

ZASADA DZIAŁANIA

W przeciwieństwie do konkurencyjnych zapraw wyróżnia się bardzo prostą technologią stosowania, nie wymagając przy tym specyficznych warunków przechowywania i transportowania.

Zasada działania zaprawy REBET® sprowadza się do prostej zmiany kolejności faz reakcji zachodzących w cemencie.

 

point 1Przeniknięcie w struktury starego betonu

 

point 2Rozpuszczenie nieskrystalizowanych struktur.

 

point 3
Zagęszczenie betonu oraz związanie wcześniej rozpuszczonych struktur.

image
 

REZULTAT

W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny, wiążąc przy tym wolne wapnie i wodę. Zwykły beton zawiera około 70% makro i 30% mikroporów, a beton z dodatkiem REBET® zwiera 3% makro i 97% mikroporów, co powoduje, że jest bardziej odporny na działanie wody i innych agresywnych cieczy. Sztucznie pomniejszona średnica porów jest niewiele większa od średnicy cząsteczek wody i tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek, takich jak kwasy organiczne, alkaloidy i tłuszcze.

Zalety stosowania

 • zwiększenie gęstości betonu od 20 do 25% (z 2200 kg/m3 do 2500 kg/m3), co oznacza wzrost wytrzymałości,

 • 100% odporność na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej, spowodowana zwiększoną gęstością betonu oraz tym, że REBET® tworzy tlenkową warstwę grubości 0,006 mm, niedopuszczającą do wniknięcia chlorków i siarczanów,
 • icon 1
 • wzrost elastyczności o 15 do 20%,

 • wzrost odporności na pękanie do 60% (bardzo ważne w przypadku tam i mostów),

 • redukowanie erozji w wyniku oddziaływania przyrody na konstrukcje budowlane,

 • tworzenie środowiska nieprzyjaznego dla rozwoju grzybów oraz pleśni,

 • skrócenie czasu prowadzonych prac w stosunku do dotychczas stosowanych metod,

 • obniżenie skurczu betonu o minimum 50%,

 • 100% nieprzepuszczalność pod ciśnieniem 14 Atm (przy grubości warstwy 5mm),

 • wzrost mrozoodporności do 350 cykli,

 • ulepszona ochrona stali o 100%,

 • wzrost wytrzymałości na ściskanie min o 25%,

 • eliminacja dodatków takich jak polimery, włókna, itp.,

 • prowadzenie prac nie wymaga dodatkowych działań w dziedzinie BHP,

 • REBET® jest nietoksyczny, niepalny i niewybuchowy.


OPAKOWANIE

REBET A (zaprawa) - worki 25 kg.

REBET B (koncentrat) - wiaderka 15 kg.


ZUŻYCIE

Około 1,6 kg/m2 materiału REBET A

na każdym grubości warstwy.


MAGAZYNOWANIE

6 miesięcy w suchym pomieszczeniu

w oryginalnych opakowaniach.

BEZPŁATNE DORADZTWO TECHNICZNE

ZADAJ PYTANIE