HYDROIZOLACJE I RENOWACJE Obiektów budowlanych

Rebet A - zaprawa

nowoczesny produkt , który po dodaniu wody jest gotowy do użycia. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do każdego rodzaju podłoża (cegły, pustaki ceramiczne, bloczki betonowe, cegły silikatowe). Nakładanie może odbywać się na zawilgocone powierzchnie powodując ich osuszanie. Produkt może być przetwarzany przy użyciu wszystkich typów agregatów tynkarskich. Maksymalny czas obróbki po zarobieniu wodą ok. 6 godzin. Początek wiązania 4 godziny i 30 minut przy temp. +20°C. Temperatura stosowania : od -5°C do +30°C.
Stosowanie REBET® A do renowacji, regeneracji i zabezpieczenia przed przenikaniem wody gruntowej, wilgoci, związków chemicznych, osuszania zdegradowanych ścian, stropów, posadzek itp. we wszelkiego rodzaju budynkach, budowlach, kanałach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd. polega na aplikacji środka na powierzchni.

Dane techniczne:

lp. Oznaczenie Metoda badania Wynik oznaczenia Wymiar
1 Uziarnienie składników suchych, % EN 12192-1 0-1,0 mm
2 Gęstość, kg/m3 EN 12190 2200 kg/m
3 Urabialność – rozpływ zaprawy, mm EN 13395-2 Pomiar „0” 175
Po 10 min 170
Po 30 min 165
mm
mm
mm.
4 Wytrzymałość na ściskanie, MPa EN 12190 35,3 MPa
5 Zawartość jonów chlorkowych, % EN 1015-17 0,02 %
6 Przyczepność, N/mm2,
obciążenie przy zniszczeniu N,
Typ zniszczenia.
EN 1542 1,7
4185
A/B
N/mm2
N
Typ zniszczenia
7 Ograniczony skurcz/pęcznienie, mm/m EN 12617-4 0,085 mm/m
8 Kompatybilność cieplna, część 1: zamrażanie-rozmrażanie
50 cykli,
EN 13687-1 1,6
3966
A/B
N/mm2
N
Typ zniszczenia
9 Absorpcja kapilarna, kg/m2h0,5 EN 13057 0,15 kg/m2h0,5
10 Wodoszczelność przy ciśnieniu 9 bar po 72 godzinach badanie EMI brak wycieku wody -

 

Rebet B - koncentrat

nowej generacji produkt na mocno zdegradowane ściany przez wilgoć, których stopień zawilgocenia jest widoczny gołym okiem , aplikacja polega na nanoszeniu REBET® B na mokro (czasami przy dużym nawilgoceniu na sucho) pistoletem lub ręcznie. Dla murów poniżej gruntu dodatkowo zalecane jest wykonać iniekcję - odwierty min. śr. 14 mm do głębokości ok. 0,7 grubości muru. Preparat nanosi się na uprzednio przygotowaną powierzchnię tj. po odbiciu starych tynków, tych części powierzchni, które były zabezpieczane innymi preparatami czy polimerami i wolnych nie przylegających frakcji starych tynków.

DANE TECHNICZNE:

Lp. Oznaczenie Metoda badań Wynik oznaczenia Wymiar
 1 Uziarnienie składników suchych, mm EN  12192-1 0-0,02 mm
 2 Wytrzymałość na ściskanie, MPa EN  12190 49,8 MPa
 3 Przepuszczalność pary wodnej, m EN  7783 28,9 m
 4 Absorpcja kapilarna,   kg/m2h0,5 EN 1062-3 0,1 kg/m2h0,5
 5 Przyczepność, N/mm2,
obciążenie przy zniszczeniu N,
Typ zniszczenia.
EN 1542 2,0
5037
A/B
N/mm2
N
Typ zniszczenia


OPAKOWANIE

REBET A (zaprawa) - worki 25 kg.

REBET B (koncentrat) - wiaderka 15 kg.


ZUŻYCIE

Około 1,6 kg/m2 materiału REBET A

na każdym grubości warstwy.


MAGAZYNOWANIE

6 miesięcy w suchym pomieszczeniu

w oryginalnych opakowaniach.

BEZPŁATNE DORADZTWO TECHNICZNE

ZADAJ PYTANIE