REBET B - rekrystalizacja i iniekcja

Celem intensyfikacji procesu regeneracji silnie zniszczonego podłoża obiektu naprawianego w technologii z użyciem zaprawy REBET A, stosujemy REBET B (koncentrat). REBET B może być stosowany w formie powłoki lub iniekcji. REBET B jest materiałem, który intensyfikuje rekrystalizację zdegradowanych struktur podłoża uszczelniając i wzmacniając je (wgłębnie krystalizuje cement i zamyka pory w strukturze betonu). Mokrą aplikację wykonaną z REBET B zamykamy zaprawą REBET A. Od koncentratu REBET B nie wymagamy żadnych parametrów wytrzymałościowych, a więc zgodnie ze stanowiskiem ITB, materiał ten nie został objęty procedurą aprobacyjną. Zastosowanie go uzależnione jest od sytuacji wynikających z warunków na konkretnym obiekcie.

REBET B jest jednorodną, sypką mieszanką barwy szarej, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych. REBET B rozpuszcza się w wodzie. Mieszać należy od 6 do 8 min. Po zakończeniu mieszania nie można już dolewać wody. Gdy zgęstnieje należy przywracać początkową konsystencję tylko przy pomocy mieszania.

  • Iniekcja

Koncentrat REBET B może być stosowany jako środek iniekcyjny, przede wszystkim do grubszych elementów budowlanych, jak również w sytuacji intensywnych przecieków, silnego podciągania kapilarnego wody lub braku dostępu do całości przegrody. Iniekcja ma za zadanie izolację poziomą obiektu i wzmocnienie struktury przegrody.

Koncentrat REBET B może być stosowany do iniekcji przegród budowlanych o otwartej strukturze porów, w środowisku zasolonym i o wysokim stopniu zawilgocenia.

Otwory iniekcyjne wiercimy pod kątem 30º-45º w odległości co 10-15 cm od siebie, na głębokość 0,7 grubości muru. Średnica otworu min. 14 mm. Na każdy metr wysokości muru należy wywiercić otwory w dwóch naprzemiennych rzędach poziomych. Po wykonaniu otworów należy wlać wodę celem uzyskania wilgoci w całym przekroju muru. Po wsiąknięciu wody mokre otwory zalewamy emulsją wykonaną z REBET B aż do nasycenia, a następnie zamykamy je zaprawą REBET A W celu wykonania iniekcji koncentrat B rozpuszcza się w wodzie w stosunku objętościowym 1 część objętości wody do 1 części objętości koncentratu.

  • Powłoka

Koncentrat REBET B stosujemy jako powłokę gruntującą przed aplikacją zaprawy REBET A, na powierzchniach silnie zniszczonych lub bardzo mokrych przegrodach budowlanych. Jego zadaniem jest zintensyfikowanie procesu krystalizacji w strukturze naprawianej przegrody. Na przygotowane podłoże nośne (jak dla REBET A) nanosimy REBET B o konsystencji emulsji i na mokry koncentrat aplikujemy REBET A. Emulsja rozrobiona w proporcjach 2 litry wody na kilogram koncentratu wystarcza na przemalowanie 3-5 m2. Dla lepszego efektu zaleca się nakładanie emulsji, wykonanej z koncentratu REBET B, pędzlem, nie natryskowo.

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, że koncentrat REBET B nanosimy na mokrą powierzchnię. Nie można dopuścić do przesuszenia koncentratu REBET B na powierzchni przed aplikacja zaprawy REBET A.