Hydroizolacja krok po kroku

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET przeznaczona jest do renowacji i hydroizolacji przegród budowlanych budynków i budowli bez względu na środowisko w jakim funkcjonują - gwarantuje im wieloletnie, bezawaryjne funkcjonowanie. Możemy stosować ją na przegrodach wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, na powierzchniach pionowych i poziomych. Obiekty naprawiane to m.in. zbiorniki wody pitnej, obiekty oczyszczalni ścieków, konstrukcje podziemne (komory, studnie, piwnice, fundamenty) oraz konstrukcje narażone na działanie warunków atmosferycznych, wody i cieczy agresywnych.

REBET jest wodoszczelnym i mrozoodpornym produktem na bazie cementu portlandzkiego. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży naturalnych (m.in. beton, cegła), odpornością na środowisko agresywne chemicznie, wodoszczelnością. Chroni zbrojenie przegrody przed korozją. Zapobiega karbonatyzacji betonu. Dzięki swoim parametrom technicznym (m.in. wytrzymałość na ściskanie i zginanie, przyczepność, moduł sprężystości, brak skurczu) jest kompatybilny z naprawianym podłożem, co podnosi skuteczność naprawy. REBET jest wyrobem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Zastosowanie tej zaprawy w modernizowanych obiektach może przynieść duże korzyści techniczne i ekonomiczne dla zamawiającego.

Jak wykonać hydroizolację:

Film instruktażowy

Powierzchnię roboczą należy oczyścić z poprzednio nałożonych powłok ochronnych, tynkarskich, polimerowych z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku itp oraz zbić luźne, odspojone i głuche elementy przegrody do uzyskania podłoża nośnego. Skuwanie istniejącej posadzki należy wykonać bez naruszenia konstrukcyjnej. Stwierdzone pęknięcia w podłożu nośnym powyżej 1 mm naprawić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej używając zaprawy REBET. Odsłonięte zbrojenie oczyścić z korozji i zabezpieczyć zaprawą REBET. Ubytki powinny być wypełnione wyrobami wskazanymi przez producenta zaprawy. Tak przygotowana powierzchnie należy intensywnie namoczyć aż do punktu przesycenia struktury. Bezpośrednio przed nałożeniem zaprawy powierzchnia ma być matowo-wilgotna.

Suchą mieszankę należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody w proporcji 3,5-5,0 litrów wody na opakowanie 25 kg, mieszać mechanicznie przy użyciu wolno obrotowego mieszadła przez 6-8 min, aż do uzyskania jednolitej i pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący ok. 1-2 min. i ponownie dokładnie wymieszać przez 2 min. UWAGA: W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, przed jej pobraniem, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Po zakończeniu procesu mieszania ZABRANIA SIE dodawania wody—ponowne uplastycznienie wykonanej mieszanki można uzyskać przez intensywne mieszanie. Zawsze należy przygotować tyle zaprawy, ile zużyjemy.

Przygotowaną zaprawę należy nanosić na intensywnie namoczone matowo-wilgotne podłoże za pomocą tradycyjnych narzędzi murarskich lub mechanicznie. Maksymalna grubość warstwy nakładanej jednorazowo 70 mm. Materiał należy nakładać na podłoże nasycone wodą do stanu matowo-mokrego metodą tzw. „mokre na mokre”, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża lub nałożonej wcześniej warstwy. Świeżo naniesioną zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem np. na skutek silnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury w pomieszczeniach, przeciągów itp. Przy stosowaniu na zewnątrz budynku, prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru, temperatury poniżej -5°C i przy dużym nasłonecznieniu ścian, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. W celu zminimalizowania odparowania z powierzchni wody na skutek warunków atmosferycznych działających wysuszająco, należy pielęgnować powierzchnie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

REBET dzięki swoim unikalnym właściwościom ma bardzo szerokie zastosowanie w istniejących i nowobudowanych obiektach budowlanych. Sprawdza się znakomicie przy pracach naprawczych i uszczelniających skorodowanych betonów bez względu na rodzaj środowiska w jakim funkcjonują. Stosowana jest jako warstwa ochronna, hydroizolacyjna oraz regenerująca konstrukcje budowlane.