Zawilgocone ściany? Przecieki w piwnicach? Wybierz REBET!

Zaprawa hydroizolacyjna REBET A

Przecieki wody gruntowej, zawilgocone ściany pomieszczeń, degradacja starych ścian z betonu lub cegły, korozja chemiczna przegród, starzenie się materiałów budowlanych, zagrzybienie – to wszystko spotykamy w budynkach mieszkalnych niemal codziennie. Jak temu zapobiegać w sposób skuteczny a jednocześnie łatwy do wykonania i ekonomiczny? Większość tych problemów możemy rozwiązać jednym produktem - specjalistyczną zaprawą mineralną REBET A.

Główne zalety specjalistycznej zaprawy REBET A to m.in.:

 • wszystkie prace prowadzimy jednym materiałem,
 • nie wymaga stosowania warstwy sczepnej,
 • po dodaniu wody i wymieszaniu jest gotowa do użycia,
 • wszelkie aplikacje wykonujemy zawsze na mokre podłoże,
 • zapewnia wodoszczelność przy ciśnieniu pozytywnym i negatywnym,
 • odporna na środowisko agresywne XA3 przy jednoczesnym dopuszczeniu do kontaktu z wodą spożywaną przez ludzi,
 • odporna na promieniowanie UV,
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie,
 • wysoka wytrzymałość na odrywanie,
 • bardzo niski skurcz liniowy,
 • zapewnia ochronę antykorozyjną zbrojenia.

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A, tak jak inne materiały naprawcze, wymaga dobrze przygotowanego podłoża. Powierzchnię przegrody budowlanej należy oczyścić z farb, pobielań, tłuszczów oraz powłok ochronnych. Następnie należy usunąć powłokę skorodowanego betonu i luźnych elementów poprzez czyszczenie hydrościerne wodą lub piaskiem i wodą o ciśnieniu roboczym 250-500 bar lub mechanicznie. Oczyszczone podłoże należy domoczyć do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowaną powierzchnię wykonujemy aplikację zaprawy REBET A zgodnie z instrukcją producenta.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że wszelkie aplikacje zaprawy wykonujemy na mokre podłoże - „mokre na mokre”.

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A nie wymaga stosowania warstwy sczepnej. Zaprawa po przygotowaniu jej (po aplikacji wody i wymieszaniu zgodnie z zalecenie producenta) ma dostateczną przyczepność do naprawianego podłoża. W ten sposób unikamy jednej czynności w trakcie prowadzonych prac (ułatwienie dla wykonawcy) oraz unikamy tworzenia kolejnego połączenia materiałów. W przypadku zaprawy REBET A jest to jedno połączenie, w przypadku systemów naprawczych może być ich kilka (np. podłoże/warstwa sczepna/reprofilacja/warstwa wyrównawcza). Im mniej połączeń, tym mniejsza możliwość popełnienia błędu przy aplikacji.

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A jest odporna na oddziaływanie środowiska agresywnego (klasa ekspozycji XA3) i jednocześnie posiada atest higieniczny PZH do kontaktu z wodą pitną. W przypadku wykonawcy jest to duża zaleta, gdyż ten sam produkt możemy stosować w praktycznie skrajnych warunkach środowiskowych. Są też miejsca, gdy równocześnie mogą wystąpić takie warunki – np. zbiorniki wody pitnej zagłębione w gruncie z agresywną wodą gruntową. W tej sytuacji REBET A spełnia konieczne wymagania stawiane powłokom i prace możemy wykonać jednym materiałem.

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A jest produktem wodoszczelnym i nienasiąkliwym. Dzięki temu można wykonywać skuteczne naprawy i hydroizolacje przegród budowlanych narażonych na działanie wody oraz warunków atmosferycznych. Powłoka wykonana z zaprawy jest wodoszczelna przy ciśnieniu pozytywnym 0,5 MPA (ciecz od strony nanoszonej powłoki – np. zbiorniki, baseny) i negatywnym 0,5 MPa (powłoka naniesiona od strony przeciwnej do działania wody – np. wody gruntowe). Ta cecha produktu ma duże znaczenie przy wykonywaniu powłok hydroizolacyjnych m.in. na przegrodach budowlanych poniżej terenu – piwnice, studnie, komory.

Łatwość aplikacji zaprawy, skuteczność działania oraz atrakcyjna cena powodują, że zastosowanie tej zaprawy w modernizowanych obiektach przynosi duże korzyści techniczne i ekonomiczne dla inwestora.

„Dobre, bo proste i polskie” - specjalistyczna zaprawa mineralna REBET A