Wykorzystanie zaprawy REBET A w sektorze infrastruktury WOD-KAN

Specjalistyczna zaprawa mineralna REBET przeznaczona jest do ochrony, renowacji i hydroizolacji przegród budowlanych bez względu na rodzaj środowiska w jakim pracują (ścieki, woda czysta, woda gruntowa, warunki atmosferyczne) - gwarantuje im wieloletnie, bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki swoim właściwościom i technologii aplikacji, staje się wiodącym materiałem do remontu zbiorników wody czystej, oczyszczalni ścieków oraz obiektów liniowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (studnie i komory).

Obiekty budowlane infrastruktury wod-kan reprezentują prawie wszystkie możliwe waruki pracy przegród budowlanych. Budowle podziemne (studnie, komory, kolektory i kanały, zbiorniki zagłębione wody czystej, obiekty oczyszczalni ścieków) to m.in ścieki agresywne, wody gruntowe i wody wewnątrz zbiorników. Budowle naziemne dodatkow narażone są na działanie warunków atmosferycznych. Do napraw i renowacji takich przegród należy użyć materiałów o parametrach i właściwościach, które zagwarantują skuteczne wykonanie prac.

Aby ułatwić dobór materiał, po konsultacjach z przedstawicielami wodociągów oraz rzeczoznawcami w tej dziedzinie, opracowano zestawienie parametrów koniecznych i wystarczających przy prowadzeniu prac na obiektach infrastruktury wod-kan.

Materiał użyty do renowacji i uszczelnienia ścian, stropu i posadzki zbiorników wody czystej bez konieczności odkopywania ich (od wewnątrz) powinien spełniać poniższe wymagania:

 • wykazywać wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 40 MPa,
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach > 2,5 MPa,
 • wykazywać wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 5,0 MPa,
 • skurcz liniowy < 0,09 %,
 • moduł sprężystości > 25 GPa,
 • zapewniać wodoszczelność (odporność na działanie ciśnienia pozytywnego i negatywnego - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa),
 • przepuszczalność pary wodnej Sd < 1,0 m,
 • odporność na ługujące działanie wody,
 • zabezpieczać zbrojenie w konstrukcji przed korozją
 • klasa ekspozycji XA3 (z uwagi na dezynfekcję zbiornika),
 • odporna na promieniowanie UV – brak utraty przyczepności i ciągłości powłoki (dot. odsłoniętych części zbiornika),
 • zaprawa cementowa mineralna,
 • wszystkie prace na powierzchniach naprawianych można prowadzić jednym materiałem,
 • warstwa sczepna nie wymagana,,
 • umożliwić wykonanie prac w sposób zmechanizowany,

Materiał użyty do renowacji i uszczelnienia obiektów infrastruktury ściekowej (kolektory, kanały, oczyszczalnie, przepompownie, studnie kanalizacyjne) powinny spełniać poniższe wymagania:

 • wykazywać wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 40 MPa,
 • wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 28 dniach > 2,5 MPa,
 • wykazywać wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 5,0 MPa,
 • skurcz liniowy < 0,09 %,
 • moduł sprężystości > 25 GPa,
 • zapewniać wodoszczelność (odporność na działanie ciśnienia pozytywnego i negatywnego - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa),
 • przepuszczalność pary wodnej Sd < 1,0 m,
 • odporność na ługujące działanie wody,
 • zabezpieczać zbrojenie w konstrukcji przed korozją,
 • klasa ekspozycji XA3 (z uwagi na dezynfekcję zbiornika),
 • odporna na promieniowanie UV – brak utraty przyczepności i ciągłości powłoki (dot. odsłoniętych części zbiornika),
 • zaprawa cementowa mineralna,
 • wszystkie prace na powierzchniach naprawianych można prowadzić jednym materiałem,
 • warstwa sczepna nie wymagana,,
 • umożliwić wykonanie prac w sposób zmechanizowany,
 • wszystkie prace na powierzchniach naprawianych można prowadzić jednym materiałem,
 • warstwa sczepna nie wymagana,,
 • umożliwić wykonanie prac w sposób zmechanizowany,

UWAGA - zmiana powyższych parametrów na inne lub rezygnacja z niektórych może spowodować np. zwiększenie kosztów inwestycji lub ograniczenie skuteczności wyprawy.

Podstawowe dokumenty zastosowanych materiałów

 • Aprobata Techniczna ITB / Krajowa Ocena Techniczna ITB –powłoki ochronne powierzchni zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia, powłoki ochronne powierzchni m.in. zbiorników w oczyszczalniach komunalnych oraz do izolacji powierzchni studni i komór sieci kanalizacyjnej.
 • Atest Higieniczny PZH,
 • Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji,

Przed przystąpieniem do prac należy:

 • dokonać wizji lokalnej, aby uszczegółowić zakres remontu,dokonać wizji lokalnej, aby uszczegółowić zakres remontu,
 • wykonać badanie na odrywanie podłoża nośnego – pull-off ok. 1,0 MPa
 • wykonać próbne aplikacje zaprawy pod kątem przyjętej technologii naprawy.